Formulieren Ondernemersfonds 2018

Download hier:

vervallen, ga naar 2019


LET OP: aanvragen kunnen alleen worden gedaan met het verplichte aanvraagformulier.

Aanvragen, inclusief de bijlagen, dienen te worden verstuurd naar
Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen, postbus 3, 6500 AA Nijmegen
of digitaal aan info@ondernemersfondsnijmegen.nl


Ten behoeve van de verantwoording over ontvangen subsidiegelden uit het Ondernemersfonds kunt u het volgende
formulier downloaden:

- formulier eindverslag voor projecten en werklocatiemanagement

Voor vragen over de eindverantwoording dient u contact op te nemen met de gemeente Nijmegen, afdeling Economische Zaken, mw. Natalija Djukic, tel. 024-329 9021.