ARCHIEF

Uitvoeringsregeling Ondernemersfonds 2015-2018

Februari 2015

Nieuwe uitvoeringsregels voor het Ondernemersfonds
Het Ondernemersfonds Nijmegen is een belangrijke impuls voor samenwerking en innovatie voor het bedrijfsleven.
Het College van B en W wil dit fonds nadrukkelijk inzetten voor bevordering van creativiteit en innovatiekracht van ondernemers. Samen met de ondernemers uit de Taskforce Ondernemersfonds zijn de uitvoeringsregels hierop aangepast en is de toegankelijkheid van het fonds verbeterd. Ook kleinere samenwerkingsprojecten kunnen nu een beroep doen op dit fonds. Bovendien kunnen projecten voortaan het hele jaar worden ingediend; over een aanvraag wordt dan binnen acht weken besloten. De subsidie wordt daarna direct uitbetaald. Subsidieaanvragen voor werklocaties kunnen elk jaar tot en met 31 augustus worden ingediend.

Klik hier voor de Uitvoeringsregels Ondernemersfonds Nijmegen 2015-2018