Logo voor publicatiedoeleinden

Projecten die gerealiseerd worden met een bijdrage uit het Ondernemersfonds moeten in de berichtgeving over het project (persberichten, affiches, flyers, website e.d.) melding maken van deze bijdrage. Hiervoor dient de volgende vermelding geplaatst te worden, voorzien van het logo:

(dit project)* wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Ondernemersfonds Nijmegen.

*hier de naam van het project invullen.

Het logo dat geplaatst moet worden, kunt u downloaden van deze pagina: