ARCHIEF

Formulieren Ondernemersfonds Nijmegen 2015

Download hier:

- begrotings- en dekkingsformulier 2015
- aanvraagformulier Ondernemersfonds 2015 - Projecten
- aanvraagformulier Ondernemersfonds 2015 - Werklocatiemanagement
- toelichting op aanvraagformulier Ondernemersfonds 2015 Projecten
- toelichting op aanvraagformulier Ondernemersfonds 2015 Werklocatiemanagement

LET OP: aanvragen kunnen alleen worden gedaan met het verplichte aanvraagformulier.

Aanvragen, inclusief de bijlagen, dienen te worden verstuurd naar
Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen, postbus 3, 6500 AA Nijmegen
of digitaal aan info@ondernemersfondsnijmegen.nl