ARCHIEF

Publicaties Ondernemersfonds Nijmegen 2013

 

Ruim 6,5 ton voor stimulans Nijmeegse economie

NIJMEGEN - 15 economische projecten en initiatieven krijgen samen 665.000 euro uit het Nijmeegse Ondernemersfonds. Het fonds is bedoeld om de Nijmeegse economie en de werkgelegenheid te stimuleren.

Het grootste bedrag, 286.200 euro, gaat naar het Huis voor de Binnenstad. Voorts gaat 60.000 euro naar de stichting JoinedOrthopaedic Innovators Netherlands voor innovaties in de zorg.
De stichting Business Cluster Semiconductors krijgt 49.000 euro. Deze stichting neemt het voortouw in het ontwerpen, maken en toepassen van chips in consumentenelektronica, auto's, sensoren en dergelijke. Dit cluster raakt aan ontwikkelingen op Novio Tech Campus, de buurman van NXP.
De Vereniging Ondernemers Waalkade ontvangt 26.800 euro voor verbetering van het imago van de kade en activiteiten.
Tot slot krijgen de bedrijvenverenigingen Bijsterhuizen, TPN-West, de Winkelsteeg, Nijmegen-Zuid en winkelcentrum Dukenburg elk bedragen van tussen de 20.000 en 36.000 euro.

Uit: De Gelderlander, 29 januari 2014
      Ondernemersfonds Nijmegen

Project VOLG Dukenburg van winkelcentrum Dukenburg, artikel in De Ondernemer uitgave juni 2013


Beveiligingsproject Economisch Collectief Nijmegen (ECN), artikel in De Ondernemer uitgave mei 2013

 

 

 


PERSBERICHT


Ondernemersfonds weer opengesteld voor nieuwe aanvragen

Bent u een ondernemer en bent u van plan om een project te ontwikkelen op het gebied van een van de economische speerpunten van Nijmegen, dan is het Ondernemersfonds Nijmegen iets voor u. Het fonds is gericht op het verbeteren
van het ondernemersklimaat van de Nijmeegse stad en biedt financiŽle ondersteuning voor projecten op het gebied van toerisme, energie en milieu, health en technology en semiconductor. Daarnaast biedt het financiŽle ondersteuning aan werklocatiemanagement, binnenstadpromotie en het Huis voor de Binnenstad.

In 2012 is ruim € 800.000,- toegekend aan projecten die, conform de doelstelling van het Ondernemersfonds, economisch rendement opleverden voor meerdere ondernemers. Zoals bijvoorbeeld investeringen in verbetering van het imago en de identiteit van de Waalkade door de ondernemers aldaar, investeringen in een collectief beveiligingssysteem van de 5 grootste Nijmeegse bedrijventerreinen en de plannen voor een bruisende water- en oeversportcampus aan de overkant van de Waal. Een bijzonder project dat de toeristische en recreatieve functie van de toekomstige nevengeul en het eiland Veur-Lent zal versterken door de komst van hostels, horeca, sportevenementen en allerlei andere commerciŽle bedrijvigheid.
Kortom, bijzondere projecten die recht doen aan het uitgangspunt van het Ondernemersfonds: ‘voor en door ondernemers’.

U kunt tot en met 31 augustus 2013 subsidieaanvragen indienen bij het Ondernemersfonds Nijmegen via www.ondernemersfondsnijmegen.nl. Hier kunt u ook informatie vinden over de aanvraagprocedure en voorwaarden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de coŲrdinator Petra Kerkhof.

Mei 2013