ARCHIEF

Formulieren Ondernemersfonds Nijmegen 2012

Download hier:
- aanvraagformulier Ondernemersfonds 2012 - Projecten
- aanvraagformulier Ondernemersfonds 2012 - Werklocatiemanagement
- toelichting op aanvraagformulier Ondernemersfonds 2012 Projecten
- toelichting op aanvraagformulier Ondernemersfonds 2012 Werklocatiemanagement

LET OP: aanvragen kunnen alleen worden gedaan met het verplichte aanvraagformulier.

Aanvragen, inclusief de bijlagen, dienen in enkelvoud te worden verstuurd naar
Taskforce Ondernemersfonds Nijmegen, postbus 3, 6500 AA Nijmegen
of digitaal aan info@ondernemersfondsnijmegen.nl  

Het Ondernemersfonds Nijmegen 2012 sluit op 31 juli 2012.

Toekenningen van subsidiebedragen tot € 100.000,- dienen te worden goedgekeurd door het college van B&W en toekenningen van subsidiebedragen boven € 100.000,- dienen te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.